Безплатни профилактични прегледи за онкологични заболявания - NNet Com

От 26.11.2018 г. РЗИ – Стара Загора стартира извършването на безплатни скринингови прегледи по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2014 – 2020 г. В периода до 7.12.2018 г., в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Стара Загора, ще се провеждат профилактични прегледи за три вида онкологични заболявания: рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво – по 650 броя изследвания. Специалистите от лечебните заведения ще извършват подбор на пациентите по определени критерии. В скрининга за рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво ще се включват лица с фамилна обремененост, поради повишен риск от горепосочените онкологични заболявания. В скрининга за рак на маточната шийка ще се включват лица във възрастова група от 40 до 50 г. и /или тези, които са преминали профилактичен преглед за рак на гърдата и рак на дебелото черво. При необходимост могат да бъдат включвани и други лица. В прегледите могат да се включат както здравноосигурени, така и здравнонеосигурени лица. Провеждането на скрининг за онкологични заболявания е в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването и ще бъде осъществено в областите Стара Загора и Русе. По данни от Националния раков регистър за 2015 г., с най-висока заболяемост от онкологични заболявания на 100 000 население са именно тези области. Регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания на 100 000 души население в област Стара Загора през 2017 г., съпоставени с тези за страната, се представят така: • за рак на дебелото черво – 309,5/100 000 при 272,3/100 000 общо за страната; • за рак на млечната жлеза – 1474,8/100 000 при 1457,5/100 000 за страната; • за рак на шийката на матката – 421/100 000 при 431,1/100 000 за страната. Провеждането на скрининга на онкологични заболявания цели осигуряването на устойчивост на проекта „Спри и се прегледай“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” и ще се провежда по разработените по проекта ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво. Ще бъде предоставяна здравно-образователна информация на населението, за да се повиши обществената информираност по отношение на ползите от провеждането на профилактични прегледи за онкологични заболявания.

График на безплатните скринингови изследвания за онкологични заболявания за:

• рак на маточната шийка

• рак на млечната жлеза

• за рак на дебелото черво

Община Чирпан "ИПСМП-д-р Неделчо Тотев 2018" ЕООД – Чирпан Чирпан, ул. "Неделчо Николов” № 4 Записвания: 0887 567 805 АГ кабинет - от понеделник до петък от 17:00 до 19:00 часа

На: 26-11-2018-04-22-11 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 171 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: