Депутатите приеха окончателни промени в Закона за защита на потребителите - NNet Com

Депутатите приеха окончателни промени в Закона за защита на потребителите. Измененията са внесени от Министерски съвет и бяха приети на второ четене. Законопроектът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на някои текстове, които влизат в сила от 1 септември 2020 г. Приетият закон има за цел да осигури прилагане на разпоредбите на европейски регламент за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите. На доставчик на услуга за онлайн съдържание, който не спази регламента, се налага глоба в размер от 500 до 3000 лв, а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай. Законодателят определи при повторно нарушение да се налага глоба в размер от 1000 до 6000 лв. и съответно имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 10 000 лв. Предмет на изменение са няколко въпроса. Става въпрос за определянето на компетентните органи за прилагане на законодателството за защита на потребителите, включено в обхвата на регламента, съобразно действащото национално законодателство. Ще бъде определен орган, който да изпълнява функциите на единна служба за връзка и да координира дейността на компетентните органи по смисъла на регламента. Ще бъдат предоставени минимални правомощия на компетентните органи за разследване на нарушения на законодателството, както и на Комисията за защита на потребителите за прилагане на законодателството по издаване на разпореждане за премахване на съдържание или за ограничаване на достъп до онлайн интерфейс. Такива правомощия ще бъдат за издаване на разпореждане на доставчик на хостинг услуги да премахне, блокира или ограничи достъпа до онлайн интерфейс или за издаване на разпореждане на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейни.

На: 05-02-2020-11-49-50 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 68 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: