Експерти по образование се събират в Стара Загора - NNet Com

Национална среща на общинските експерти по образование ще се проведе в Стара Загора от 20 до 22 март в комплекс „Мериан палас“. Форумът се провежда за шеста година и се организира от Националното сдружение на общините. Министър Вълчев: Най-важната ни битка е за добри учители Целта е широк кръг заинтересовани страни да дискутират в работен режим всички актуални въпроси и проблеми, свързани с отговорностите на общините за провеждането на интегрирана политика по отношение развитието на образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България. Ще бъдат споделени добри практики от общината-домакин с организирано посещение на образователни обекти, което ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по актуални и ключови за образованието и общинските ангажименти в тази сфера теми.

В първия ден на форума Община Стара Загора организира посещение на Детска градина №10 „Светлина“, Основно училище „Кирил Христов“ и Международния младежки център, за да може гостите да се запознаят с образователните инициативи. В рамките на срещата се организира кръгла маса на тема: „Заедно за българските деца – ангажименти, отговорности, проблеми“. В нея ще се включат представители на РУО, АСП, НПО, образователни институции, общински експерти, а модератор Иванка Сотирова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, община Стара Загора.

Форумът продължава в четвъртък с пленарна сесия: „Качествено образование за всяко дете – актуалните приоритети“ е насрочена за сряда. Тя ще е с участието на: Лилия Христова, председател на комисията на НСОРБ по образованието, младежта и спорта, Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, Янка Такева, председател на синдиката на българските учители, представители на Агенция за социално подпомагане (АСП) 

Финансиране на общинското образование участниците ще дискутират с Дима Коцева, началник-отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“, Министерство на образованието и науката. В програмата на срещата влизат още представяне на Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Финансиране и изпълнение на извънкласни дейности и занимания по интереси на училищно и общинско ниво.

Паралелните форуми в петък са свързани с Професионалното образование и обучение: политики и практики за ориентиране към потребностите на пазара на труда и икономиката: прием, учебно съдържание, реализация на завършващите, Приобщаващо образование: политики и практики в подкрепа личностното развитие на децата и учениците. През годините

Срещата се утвърди като един от най-важните за местната власт форуми. И тази година в нея се очаква да участват около 200 представители на общините – експертите от общинските звена в сектор „Образование”, председателите и членове на комисиите по образование в общинските съвети, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“, както и кметове и председатели на общински съвети.

На: 18-03-2019-01-37-47 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 156 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: