Изменя се Тарифата за таксите събирани от Български институт по метрология - NNet Com

Правителството одобри Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология (БИМ). Целта е да се преодолее несъответствието с разпоредби за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Допълнението на Тарифата ще даде на заинтересованите страни възможността да планират и оптимизират разходите си чрез заплащане на предварително определени такси, които са в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

На: 04-12-2019-01-53-34 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 190 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: