На 06.11.2014г. от 19.30часа в Актуално - NNet Com

През 2015г. България трябва да изведе децата от социалните домове и да ги настани в защитени жилища, центрове от семеен тип, приемни семейства и др. От няколко години много общини започнаха строежа на такива центрове. Център за настаняване от семеен тип е социална, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. ЦНСТ в гр.Чирпан разполага с модерна и комфортна материална база, близка до семейната среда. Целта на Центъра е да се осигури среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. В ЦНСТ гр.Чирпан има настанени девет деца на различна възраст. Повече подробности можете да гледате тази вечер в Актуално от Чирпан и региона.

На: 06-11-2014-10-47-29 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 269 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: