На 24.09.2014г. от 19.30часа в Актуално - NNet Com

„Младежка заетост" е първата схема, с която тръгва усвояването на европейските средства от новия програмен период 2014-2020. Тя е част от новата европейска инициатива "Младежка гаранция", по която страната ни получава 55 млн. евро от Европейската комисия за 2015 и 2016 г. Работодателите, желаещи да се включат в схемата "Младежка заетост", могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г., съобщиха от Агенцията по заетостта. Схемата е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително, като бюджетът й е 35 млн. лв. за 2015 и 2016 г. Това означава, че средно месечният разход за стаж или обучение по време на работа ще е около 700 – 730 лв. Той се поема от схемата "Младежка заетост" и така се дава възможност на работодателите да наемат младежи в двете основни направления.

Възможностите за работа

При стажуването работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. При обучение по време на работа се провежда обучение на служителя по определена професия или специалност. И по двете направления на схемата, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа или обучението.

Преференциите за бизнеса

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за заплата в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място. Поемат се още здравните и социалните осигуровки на младежите за половин година. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още половин година. Разходите за заплата на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя. На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната, както и разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца. Ще се плаща и половин минимална работна заплата за определения от работодателя наставник. Повече по темата можете да гледате по телевизия Нико Нет Ком.

На: 24-09-2014-01-49-12 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 217 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: