На 27.11.2014г. от 19.30часа в Актуално - NNet Com

Стремежът на българите към образование и култура намира израз в създаването на обществени читални, учредяването на читалища в цялата страна. В дописка във в. “Македония” Цариград от 17 май 1867 г. Георги Данчов известява, че на 19 март същата година в Чирпан се учредява Народно читалище “Развитие”. При учредяването читалището наброява 21 души. Всички редовни членове са мъже. Четири са основните направления на дейност: библиотечна, лекционна, театрална и благотворителна. В гласувания състав на настоятелството на 9 декември 1873 г. се включва и нова длъжност - библиотекар, която се изпълнява от Георги Кочев. От средствата, заделени от членския внос и волни помощи на така наречените благодетели, се закупуват книги, вестници и списания. Първата театрална постановка се изнася на 11 май празника на св.св.Кирил и Методий ст. стил. Артистите се избират от членовете на дружеството. По-нататък се гласува специална комисия, която да изготви списък за “произвеждание” на театралните представления и вечеринки. Много често средствата, събрани от вечеринки, лотария и театрални представления, се дават “в полза” на бедните ученици. През 1896 г. дружеството разширява своята дейност и сред учителите от останалите селища в околията. Все по-голямо внимание читалището отделя на развитие на театралната дейност. На октомврийското събрание през 1902 г. за първи път се поставя въпросът за обособяване на фонд за построяване на театрален салон и читалня. Родолюбиви чирпанлии се включват по всякакъв начин в строителството - кой с парични благодеяния, кой с доброволен труд, а Илийчо и Катина Стамови от Чирпан даряват двуетажната си къща - само при едно условие - техните портрети да бъдат поставени в сградата. След няколко годишен упорит труд построяването на сградата е пред завършване и през декември 1933 г. се решава откриването й да стане на 1 януари 1934 г. с подходяща програма. В края на януари откриването е факт. През следващите години нараства броят на редовните членове, укрепва финансовото състояние, разнообразява се дейността на дружеството. В началото на 1939 г. читалищните членове са 319. В средата на месец май 1942 година те са вече 935 члена. Натрупаният в годините опит помага то и днес да остане притегателен център на хора от различни възрасти и с различни интереси, но влюбени в българското, родното изкуство и култура. Правим този предговор, за да припомним, че читалището в Чирпан е с вековни традиции и докато има родолюбци, то ще изпълнява своята цел да образова и обогатява духовно. Днес разговаряме за трудностите пред които е изправено читалището, с Росица Тотева – председател на културната институция.

На: 27-11-2014-02-46-00 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 443 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: