Областна администрация - работна среща за пожароопасния сезон - NNet Com

В Областна администрация днес се състоя работна среща с ръководители на териториални структури и експерти от общините във връзка с пожароопасния сезон. В нея взеха участие областният управител Иван Чолаков, директорът на РД ПБЗН Стоян Колев, бригаден генерал Стоян Шопов, командир на Втора механизирана бригада, Елка Бонева, директор на Областна дирекция „Земеделие“, инж. Петър Заяков, директор на РДГ, представители на ОД МВР и на други институции. ОТ РД ПБЗН съобщиха, че през цялата изминала година на територията на Старозагорска област са възникнали общо 3146 пожара. От тях 25 са били в горски масиви. Унищожени са 6312 дка широколистна и 572 дка иглолистна гора. Близо 85 процента от горските пожари са възникнали заради нерегламентирана земеделска дейност или неизправна земеделска техника в близост до горски масиви. Участниците в срещата докладваха готовността на съответната структура за пожароопасния летен сезон и мерките, които са предприети за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари. Бригаден генерал Стоян Шопов докладва, че Втора механизирана бригада поддържа 17 формирования за оказване на помощ при бедствия и аварии. Четири от тях са за реакция при пожари, като 1 е в Стара Загора. Още 1 има в Казанлък, то е към 61-ва Стрямска бригада. Елка Бонева обясни, че в рамките на настоящата седмица се очаква да започне жътвата на ечемика. В тази връзка са започнали масови проверки за състоянието на земеделската техника и за спазването на противопожарните мерки. Част от тях е забраната за палене на огън на по-малко от 100 м от горски масив. Г-жа Бонева заяви, че наказателната мярка за редукция на субсидията за земеделски стопани, които нарушават правилата, дава резултати. Инж. Заяков съобщи, че площта на горите, които РДГ стопанисва и управлява в Старозагорска област, е 1.7 млн. дка. Тази година е увеличена дължината на противопожарните прегради и минерализованите ивици, чиято цел е да ограничават и задържат възникнали пожари. Експертите от общините в областта също докладваха готовност за пожароопасния сезон. Участниците в срещата призоваха земеделските стопани и гражданите да спазват наложените правила, да бъдат предпазливи и да сигнализират веднага при възникване на пожар.

На: 23-06-2021-04-42-06 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 62 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: