Общините Чирпан, Бяла Слатина, Кнежа и Завет получиха собствеността върху училища - NNet Com

Правителството предостави на общините Чирпан, Бяла Слатина, Кнежа и Завет имоти за нуждите на общински училища, които досега са били дадени за управление на Министерството на земеделието и храните. Община Бяла Слатина получи четири терена с обща площ от близо 85 дка с построени в тях учебна зала, физкултурен салон, две общежития, хангар и други сгради, за поддържането на които общината ще осигури средства. Имотите ще бъдат ползвани от Професионалната агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ в общинския град. На община Чирпан беше предоставена собствеността върху Професионалната гимназия по селско стопанство в общинския град и терен с обща площ 81 дка, заедно с построените на него сгради. Община Кнежа сполучи терен с площ от 136 дка, заедно с 13 построени сгради, както и други шест със стопанско предназначение. Те са за нуждите на Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Ценов“. За нуждите на Професионалната гимназия по земеделие „Климент Тимирязев“ правителството предостави на община Завет дворно място от 66 дка и 14 построени в него сгради. Правителството одобри и продажбата на пет имота, собственост на „Български пощи“ ЕАД. Те се намират на територията на градовете Стара Загора, Търговище, Благоевград и Димитровград и вече не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството. „Български пощи“ ЕАД получи право да продаде и част от сграда в с. Стамболово, област Хасково. Имотът е изгубил предназначението си и не се ползва. Съсобственикът на останалата част от имота е заявил желание да придобие дела на посочената в нотариалната покана цена. Продажбите са част от мерките на дружеството за намаляване на разходите и подобряване на финансовото състояние на основния пощенски оператор.

На: 31-08-2016-12-53-04 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 309 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: