Определят се специфичните изисквания към някои дехидратирани млека - NNet Com

 Министерският съвет прие на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека. В нормативния акт са определени изискванията към наименованията, състава и характеристиките на тези продукти, както и изисквания при етикетирането им. Включени са и методите за вземане на проби за целите на химичния анализ на обхванатата група храни, и методите за анализ на състава им. Наредбата се издава на основание новия Закон за храните от 2020 г. и отменя действащата до сега Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека. Тези изисквания съществуват и са прилагани и към момента, но с новата наредба те са прецизирани и съобразени с настъпилите промени в законодателството на ЕС, както и в националното законодателство, по-специално Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига и др.

На: 21-04-2021-10-57-24 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 69 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава:
За нас
Условия за ползване
Rss Емисия
NNet Com във Facebook
NNet Com във Google +
NNet Com във Twitter
Полезни връзки:
© 2012 - 2023 NNet Com