Списък на кандидатите за съдебни заседатели- мандат 2020-24 г. за Районен съд – Чирпан - NNet

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели на мандат 2020-2024 г. за Районен съд – Чирпан На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт / ЗСВ /, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за мандат 2020-2024 г. за Районен съд - Чирпан, избрана с решение № 538 / 27.06.2019 г. на Общински съвет – Чирпан, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи.

1. Милена Пенева с вх. № 221 / 29.07.2019 г.

2. Русанка Иванова с вх. № 227 / 02.08.2019 г.

3. Иван Стоянов с вх. № 228 / 07.08.2019 г.

4. Иванка Ненкова с вх. № 229 / 07.08.2019 г.

5. Живка Цветкова с вх. № 230 / 07.08.2019 г.

6. Росица Костадинова с вх. № 231 / 08.08.2019 г.

7. Жулиета Ангелова с вх. № 232 / 08.08.2019 г.

8. Гана Иванова с вх. № 233 / 09.08.2019 г.

9. Тонка Иванова с вх. 238 / 29.08.2019 г.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 17.09.2019 г., от 10:30 часа, в сградата на Община Чирпан, пл. „Съединение” № 1, ет. 1, в Заседателната зала на Общински съвет – Чирпан, по реда на подаване на заявленията. Съгласно чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Чирпан становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

На: 03-09-2019-05-00-16 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 189 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава:
За нас
Условия за ползване
Rss Емисия
NNet Com във Facebook
NNet Com във Google +
NNet Com във Twitter
Полезни връзки:
© 2012 - 2024 NNet Com