Стара Загора обяви грипна епидемия. - NNet Com

Въз основа на продължаващата тенденция за увеличаване на острите респираторни заболявания и достигането им до максимални епидемични стойности, както и установяване циркулацията на грипни щамове и усложнения след заболяване от Грип, считано от 05.02.2016г. РЗИ Стара Загора обявява грипна епидемия. Със Заповед  на директора на РЗИ Стара Загора се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки:

1.Разкриване на противогрипен кабинет в приемния сектор на лечебните заведения за болнична помощ.

2.Прекратяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ.

3.Ограничаване на обществените масови прояви

4.Наблюдение отсъствието на учениците поради заболяване от ОРЗ или Грип със съдействието на РИО Стара Загора и предложение за прекратяване на учебните занятия при отсъствие на повече от 30 % от учениците.

Остават в сила въведените със Заповед № РД-01- 24/28.01.2016 г.противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора: В лечебните заведения за болнична помощ • Спазване на строг дезинфекционен и противоепидемичен режим, осигуряване на достатъчно количество лични предпазни средства за персонала ( използване на еднократни маски и ръкавици). • Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от Грип и усложненията му.

• Съобщаването в РЗИ, отдел ”ПЕК” в срок до 30.03.2015г.на тел: 042/ 60–24-68 или на емейл rzistz@rzistz.org информацияза усложнения от Грип / ежеседмично – понеделник до 9.00ч./ и починали с патологоанатомични изменения, характерни за грипния вирус В лечебните заведения за извънболнична помощ

• Ежедневно съобщаване от ОПЛ и от неотложните кабинети на острите случаи на респираторни заболявания и Грип.

• Прекратяване на работата на женските и детски консултации.

• Преустановяване провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации.

• Осъществяване на медицинска помощ по домовете за фебрилно болните, като се използуват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация.

• Спазване на строг дезинфекционен и противоепидемичен режим, осигуряване на достатъчно количество лични предпазни средства за персонала ( използване на еднократни маски и ръкавици). В учебните и детските заведения • След 07.02.2016 г. да се съдаде организация за осигуряване на оптимални температури във всички помещения към училищата. • Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения. • Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях. • Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ.

• Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена

• Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати.

• Недопускане на болни от ОРЗ и Грип от персонала на учебни и детски заведения РЗИ Стара Загора препоръчва спазването на следните правила за ограничаване на грипната инфекция:

• Избягване на затворени пространства, където се събират много хора; На такива места има и потенциални вирусоносители, както и всички възможности за лесно предаване на вируса от човек на човек. Такива места са МОЛ-ове, детски центрове на закрито и др. Това обаче е трудно – както в обществения транспорт и офиса, така и в детските ясли и градини. Поликлиниката и лекарският кабинет също трудно се избягват по време на епидемия. • Често проветряване на помещенията, където престояват повече хора;

• Избягване на разтъркването на очите, пипането в носа и храненето с неизмити ръце;

• Носене на маска Маска може да се носи както от болния, така и от здравия. Тя възпрепятства разпространението на вируси в помещението, ако я носи болният човек. Трябва да се има предвид, че за да е ефикасна, маската трябва да се сменя на всеки 2 часа. В противен случай овлажняването от издишания въздух я прави пропусклива.

• Добра хигиена на помещенията Честото миене на повърхностите (включително електрически ключове, телефонни апарати, парапети на стълби), облъчването с ултравиолетова светлина са добри санитарни мерки. Разредената белина убива вируса, като осигурява и дълготраен дезинфекционен ефект, но тя дразни дихателните пътища (дори и след като изсъхне) и не е подходяща за помещения, които обитава болният, особено децата. Същото се отнася и за повечето миещи препарати.

• Избягване на тютюневия дим Тютюневият дим нарушава защитните функции на дихателната система и така тя става по-лесен вход за всякакъв вид инфекции;

• Избягване на преохлаждане или изсушаване на лигавиците Преохлаждането или изсушаването на лигавиците в резултат на претопляне (от прекалено топлия въздух и липсата на овлажняване) също ги правят по-уязвими и по-лесен вход за инфекциозните причинители

На: 04-02-2016-04-19-26 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 394 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: