Третиране на земеделски площи ! - NNet Com

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЧИРПАН уведомява гражданите, че ВЗК „Нов живот” гр.Чирпан ще проведе третиране на пшеница с продукт за растителна защита/препарат „Сфера Макс СК” с карантинен срок 42 дни, доза 40 мл/дка от 18.00 до 8.00 часа от 24.05.2019 г. до 26.05.2019 г. Подлежащите на третиране парцели/БЗС са в местност и на площ, както следва:

1. Скобелевско шосе – 406 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище на 7 км, дата на третиране: 24 май 2019 г.

2. Местност „Костов герен” – 515 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на 6 км, дата на третиране: 24 май 2019 г.

3. Местност „Бистров герен” – 454 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на 5 км, дата на третиране: 24 май 2019 г.

4. Местност „Чобан бунар” – 392 дка, отстоящи от населеното място 4 км, отстояние от съседно селище на 3 км, дата на третиране: 25 май 2019 г.

5. Местност „Мошил могила” – 570 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище на 7 км, дата на третиране: 26 май 2019 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Иванка Радева, тел. за връзка: 0416 9 24 20. Следва собствениците на селскостопански животни и пчели да вземат мерки за тяхното опазване.

На: 23-05-2019-04-04-19 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 121 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: