Третиране на земеделски площи ! - NNet Com

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и във връзка с постъпило уведомително писмо с вх. № 39-00-7/23.05.2019 г. от Иванка Чакалова – Председател на ВЗК „Нов живот” гр. Чирпан, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЧИРПАН уведомява гражданите, че ще се проведе третиране на пшеница с продукт за растителна защита/препарат „Сфера Макс СК” с карантинен срок 42 дни, доза 40 мл/дка от 19.00 до 9.00 часа от 27.05.2019 г. до 29.05.2019 г. Подлежащите на третиране парцели/БЗС са в местност и на площ, както следва:

1. Скобелевско шосе, местност „Костов герен” – 921 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище на 7 км, дата на третиране: 27 май 2019 г.

2. Местност „Бистров герен”, „Чобан бунар” – 846 дка, отстоящи от населеното място 4 км, отстояние от съседно селище на 3 км, дата на третиране: 27 май 2019 г.

3. Местност „Мошил могила”, „Камбуров трап” – 760 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на 7 км, дата на третиране: 28 май 2019 г.

4. Местност „Ени кория”, „Сухи реки” – 1579 дка, отстоящи от населеното място 6 км, отстояние от съседно селище на 5 км, дата на третиране: 28 май 2019 г.

5. Местност „Тънко пътче”, „Газаранов кладенец” – 1094 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на 4 км, дата на третиране: 29 май 2019 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Иванка Чакалова, тел. за връзка: 0416 9 24 20. Следва собствениците на селскостопански животни и пчели да вземат мерки за тяхното опазване.

На: 23-05-2019-04-05-46 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 141 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: