Устройствен правилник на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ - NNet C

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Създаването на това предприятие е обусловено от факта, че голяма част от общините, собственици на язовири, не разполагат с достатъчни финансови ресурси, с които да поддържат съоръженията в такова техническо състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация. В тези случаи, те разполагат с възможността да прехвърлят собствеността на язовирите безвъзмездно на държавата, крито впоследствие да бъдат предоставени на предприятието за стопанисване и управление.

На: 27-03-2019-02-04-04 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 182 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: