За връзка с нас - NNet Com

Телевизия

"Новините от Чирпан и региона"

Седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.Ком 2

Офис гр. Чирпан, ул. "П.К. Яворов" № 27

email: televiziachirpan@abv.bg

Tел. за сигнали и контакти: +359 898 766 920, 0416 9 7777