Кабелна телевизия и интернет - NNet Com

Комисия за регулиране на съобщенията

Aдрес: гр. София 1000, ул. Гурко № 6

Еmail: info@crc.bg