13,6 млн. лв. за обезщетения на персонал в сферата на образованието - NNet Com

Правителството одобри допълнително 13 637 203 лв. за осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година. Сумата е предназначена за изплащане на обезщетения на персонала за месеците юли и август поради намаляване на числеността му от настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции. Средствата ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката и за сметка на разчетените в централния бюджет разходи за изпълнение на политики в областта на предучилищното и училищното образование за 2018 г.

На: 10-10-2018-01-31-16 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 271 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: