342 работни места за област Стара Загора - NNet Com

Ha 03.05.2017 в Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от зам. областния управител Румяна Друмева. На заседанието присъстваха Господин Господинов, секретар на Комисията и директор Дирекция „Регионална служба по заетостта”, Хасково, представители на общините от областта, на Бюрата по труда, РУО, работодателски организации и синдикатите. На него беше извършена оценка на набраните заявки от работодатели, кандидатстващи по Процедура „Обучение и заетост за младите хора” на Оперативна прогама „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”. Тази процедура е насочена към безработни лица до 29 г. включително, които са с основно или по-ниско образование, а също и към продължително безработни лица до 29 г. с регистрация в Дирекция Бюро по труда от 12 и повече месеца. За безработните лица се осигуряват разходите за трудови възнаграждения до 6 месеца – при покриване на 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите. Постъпилите от работодатели от Старозагорска област заявки са 472 от 83-ма собственици на фирми. Те бяха разгледани и оценени на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика за оценка. На днешното заседание бяха одобрени заявки за 342 работни места, подадени от 68 работодатели. 1 309 772 лв. са предвидените за област Стара Загора средства по проекта за осигуряване на обучение и заетост на млади безработни.

На: 04-05-2017-09-19-11 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 409 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: