363 лв. ще е линията на бедност за страната през 2020 г. - NNet Com

Правителството определи линията на бедност за 2020 г. Размерът й ще е 363 лв. - с 15 лв. по-висок в сравнение 2019 г. Сумата е определена в съответствие е Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ и индекса на цените на малката по състав кошница. Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

На: 31-10-2019-03-24-36 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 154 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: