AКТУАЛНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТAРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ С COVID 19 - NNet Com

От началото на епидемията към 0 часа на 9 юли 2020 г. заболелите от COVID-19 в Старозагорска област са 162-ма, като през последната седмица броят им плавно се увеличава. За изтеклия ден, 8 юли 2020 г., регистрираните случаи са 10, от които 6 от гр. Стара Загора и 1 от община Стара Загора, 1 от община Мъглиж, 1 от община Раднево и 1 от гад Чирпан. Възрастовото разпределение е следното: • до 18 години – 2 деца • от 18 до 40 години – 3 лица • над 40 години – 5 лица. Във връзка с публикувана информация днес за установени 11 положителни лица в област Стара Загора на 8 юли 2020 г., които са носители на инфекцията COVID-19, уточняваме, че: В двете лаборатории в Стара Загора, извършващи диагностика с PCR тест, на 8 юли 2020 г. са установени десет души с COVID-19 на територията на област Стара Загора. По данни на Националната информационна система за COVID-19, единадесетият случай за област Стара Загора с положителен резултат на 8 юли 2020 г., е установен по метода PCR в медико-диагностична лаборатория „Цибалаб” ЕООД - гр. София и е за лице с постоянен адрес в гр. Стара Загора. Епидемиологичното проучване (по данни на лицето) установява, че временната му регистрация и пребиваване са в гр. София, където контактува със Столична РЗИ. През последните дни се наблюдава дифузно разпространение на инфекцията, с леко протичане. В област Стара Загора, видно от националната информационна система за COVID-19 лицата под карантина са 861, а лицата с изтекла карантина – 7193. Всички положителни и контактни на положителни от първи ред са карантинирани. През второ тримесечие на 2020 г. инспектори от РЗИ - Стара Загора извършиха тематични проверки в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ (195) и обекти с обществено предназначение (730) за спазване на противоепидемичните мерки и носене на лични предпазни средства, спазване на дезинфекционния режим в помещенията и хигиена на ръцете. Проверките показват, че са осигурени необходимите лични предпазни средства и не са констатирани нарушения по противоепидемичния режим. НАПОМНЯМЕ: За да се предпазите от заразяване от вирусни инфекции:

1. Носете чиста предпазна маска в закрити помещения

2. Почиствайте често ръцете си. Използвайте сапун и вода или кърпичка, напоена с течност на алкохолна основа.

3. Стойте на безопасно разстояние от всеки, който кашля или киха.

4. Не докосвайте очите, носа или устата си.

5. Останете вкъщи, ако се чувствате зле.

6. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ. Обадете се предварително.

7. Избягването на ненужни посещения на медицински заведения дава възможност на системите на здравеопазването да работят по-ефективно, като по този начин защитават вас и другите.

На: 09-07-2020-11-46-40 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 127 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: