На 23.10.2014г. от 19.30часа в Актуално - NNet Com

На 30 октомври 2014 година ще се проведе редовно заседание на общински съвет Чирпан. Седмица по- рано ще Ви запознаем с дневния ред.

Първото предложение за решение е за актуализация на бюджета на общината за 2014г.

С втора точка общинския съвет ще вземе решение за поемане на дългосрочен дълг в размер малко над 475 хиляди лева. С тези средства ще бъдат закупени контейнери и кофи за събиране на отпадъци, както и един сметосъбиращ автомобил. Тази стъпка е продължение на решението да не бъде подновяван договора за сметосъбирането в община Чирпан с частната фирма, а да стане дейност към общината.

Следващите пет предложения са за допълване на програмата на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Това се налага, заради постъпили инвестиционни намерения към общината.

Следват две точки в дневния ред, с които се иска общинския съвет да позволи продажбата на два имота, намиращи се в село Могилово.

Следва предложение, с което общ. съвет да разреши изработване на Подробен устройствен план и План за застрояване в землището на село Зетьово, общ.Чирпан.

Със следващото предложение общ. съвет променя срока на валидност за издаване на разрешителни за таксиметров превоз на пътници на територията на общ. Чирпан. Това се налага във връзка с изменение на Закона за автомобилните превози.

Постъпили са две молби за отпускане на финансова помощ.

Това са предложенията за решение, които ще бъдат разгледани на заседанието на общонски съвет гр.Чирпан, следващата седмица в четвъртък от 14часа. Повече подробности по дневния ред можете да научите, ако гледате интервюто с Христо Стефанов - Председател на общ. съвет гр.Чирпан.

На: 23-10-2014-12-00-14 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 227 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: