Правителството се разпореди с имоти - NNet Com

Одобрено е отчуждаването на имоти - частна собственост, за държавна нужда за модернизацията на железопътен участък Оризово - Михайлово по Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2“. Имотите се намират в землищата на селата Оризово, Черна гора и Партизанин, в община Братя Даскалови и в землищата на селата Воденичарово, Самуилово и Михайлово, в община Стара Загора. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На: 19-02-2020-01-44-34 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 136 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: