Промени в Закона за устройство на територията - NNet Com

Правителството предлага промени в Закона за устройство на територията, които водят до отпадане на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Това са част от мерките на кабинета за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Конкретната промяна е предвидена в чл. 167 – да отпадне изискването при издаване от началника на ДНСК на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ да се представя на хартиен носител документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация. Удостоверението ще се набавя по служебен път.

На: 18-01-2018-01-44-25 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 264 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: