Третиране на земеделски площи ! - NNet Com

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и във връзка с постъпило уведомително писмо с вх. №39-00-8/29.05.2019 г. от Иванка Чакалова – Председател на ВЗК „Нов живот” гр. Чирпан, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЧИРПАН уведомява гражданите, че ще се проведе третиране на пшеница с продукт за растителна защита/препарат „Сфера Макс СК” с карантинен срок 42 дни, доза 40 мл/дка от 19.00 до 9.00 часа от 01.06.2019 г. до 03.06.2019 г. Подлежащите на третиране парцели/БЗС са в местност и на площ, както следва:

1. Местност „Мошил могила”, „Камбуров трап” – 760 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на 7 км, дата на третиране: 01 юни 2019 г.

2. Местност „Ени кория”, „Сухи реки” – 1579 дка, отстоящи от населеното място 6 км, отстояние от съседно селище на 5 км, дата на третиране: 02 юни 2019 г.

3. Местност „Тънко пътче”, „Газаранов кладенец” – 1094 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на 4 км, дата на третиране: 01 юни 2019 г.

4. Местност „Илеек” I ст., Малък язовир – 250 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на 6 км, дата на третиране: 03 юни 2019 г.

5. Местност „Калъпов чифлик”, „Голяма ферма” – 336 дка, отстоящи от населеното място 4 км, отстояние от съседно селище на 5 км, дата на третиране: 03 юни 2019 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Иванка Чакалова, тел. за връзка: 0416 9 24 20.

Следва собствениците на селскостопански животни и пчели да вземат мерки за тяхното опазване.

На: 30-05-2019-10-03-37 / NAN звезди / 0 гласа / 0 точки / 0 коментара / 233 прегледа
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Коя година е създадена Българската държава: