Кабелна телевизия и интернет - NNet Com

гр.София 1584, бул. "Шипченски проход"69

тел. за връзка и сигнали: (02) 970 88 10

E-mail: office@cem.bg